I vår webbutik betalar du via Svea Checkout, här kan du välja mellan
- Fakturabetalning
- Kortbetalning
- Delbetalning
- Direktbanksbetalning
- Konto
 
ErgoComfort Sweden AB erbjuder kunder att betala mot faktura med 20 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras en dröjsmålsränta med gällande referensränta +8 %.
Vid köptillfället görs sedvanlig kreditprövning som i vissa fall kan innebära att en kreditupplysning tas på kunden. ErgoComfort Sweden AB förbehåller sig rättan att göra en kreditupplysning på en köpare som har valt betalningsalternativet faktura. ErgoComfort Sweden AB förbehåller sig rätten att kräva betalning i förskott.
Beställningar utförda av konsumenter via webbutik betalas alltid genom Svea Checkout.

 

Vi värnar om miljön och önskar att sända en PDF-faktura till er mailadress, alternativt elektronisk faktura. Detta registrerar du enkelt i samband med din beställning.