Köpvillkor - ErgoComfort Sweden AB

Välkommen att handla hos ErgoComfort Sweden AB.

Hos ErgoComfort Sweden AB beställer du via någon av våra kanaler: butiken på webbe, e-post, telefon eller via din egen inköpsportal. 

ErgoComfort Sweden AB är ett svenskt företag som via distanshandel säljer varor till företag och konsumenter ( gäller endast personer över 18 år) i Sverige. Handla gör du enklast via vår hemsida: ergocomfort.se.

Vi reserverar oss för utgående varor. Vi förbehåller oss rätten till produkt- och konstruktionsförändringar samt för fel utom vår kontroll. Vi reserverar oss mot tryckfel eller annan typ av informationsfel i alla våra säljkanaler (webb, kataloger, flyer, e-post med mera)

ErgoComfort Sweden AB

Box 9160

200 39 Malmö

Org.nr: 556629-9524

 

PRISER & BETALSÄTT

Priser

Våra priser anges i svenska kronor. I vår webbutik ser du pris både exklusive moms och inklusive moms. För produkter som ingår i olika kampanjer gäller priserna under aktuell kampanjperiod (med reservation för tryckfel). Priserna gäller tills vidare, om inget annat anges.
ErgoComfort Sweden AB har rätt att justera priser på grund av omständigheter som vi inte råder över, t. ex. höjda skatter, valutaförändringar, ökade materialkostnader etc. samt vid uppenbara felaktigheter i angivna priset.

Vi offererar gärna enligt önskemål. Vänligen kontakta vår kundservice, info@ergocomfort.se

 

Betalsätt

I vår webbutik betalar du via Svea Checkout, här kan du välja mellan
- Fakturabetalning
- Kortbetalning
- Delbetalning
- Direktbanksbetalning
- Mobilbetalning
- Konto
 
ErgoComfort Sweden AB erbjuder kunder att betala mot faktura med 20 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras en dröjsmålsränta med gällande referensränta +8 %.
Vid köptillfället görs sedvanlig kreditprövning som i vissa fall kan innebära att en kreditupplysning tas på kunden. ErgoComfort Sweden AB förbehåller sig rättan att göra en kreditupplysning på en köpare som har valt betalningsalternativet faktura. ErgoComfort Sweden AB förbehåller sig rätten att kräva betalning i förskott.
Beställningar utförda av konsumenter via webbutik betalas alltid genom Svea Checkout.

 

Vi värnar om miljön och önskar att sända en PDF-faktura till er mailadress, alternativt elektronisk faktura. Detta registrerar du enkelt i samband med din beställning.

 

Leverans

Vi levererar till hela Sverige, fraktbeloppet debiteras fakturan till köparen. Vi hävdar oss rätten att välja transportmetod för varorna i din beställning och använda olika fraktmetoder beroende på varornas art, såsom volym, kvantitet, vikt, samt din leveransadress.

Om inte annat avtalats gäller INCOTERMS 2010, DAP (Leverans på plats / Levereras på angiven plats) mottagarens adress på gatunivå. Ansvaret för varan övergår till köparen när saken övertas av köparen i enlighet med avtalet. Om köparen inte tar över en vara som görs tillgänglig för honom eller henne enligt avtalet, bär köparen risken för förlust eller skada som inte beror på själva varans egenskaper.

Transport, installation eller annan hantering av varor på mottagarens adress ingår inte.

Leveransinformation

Köparen ansvarar i samband med och inför leveranstillfället för att:

• kontrollera om det finns särskilda restriktioner mot fordonstrafik eller andra hinder för framkomlighet vid leveransadressen och om så är fallet meddela i samband med beställning. Notera att detta kan medföra en extra kostnad.

Om leverans inte kan ske som planerat på grund av hinder hos kunden, kommer leveransen gå tillbaka till vår speditör och de kostnader som uppstår till exempel nytt utkörningstillfälle eller terminalkostnad, kommer att debiteras köparen.

• Vid större leveranser kan det behövas tillgång till truck alt. lastbrygga vid lossning, om detta saknas kontakta kundservice, så att vi kan säkerställa att godset går med bil som har bakgavellift.

• säkerställa att det finns en mottagare till produkterna när de anländer och vid behov av telefonavisering beställa det i samband med beställning. Notera att detta kan medföra en extra kostnad.

• leverans till konsumenter under 20 kg, levereras i första hand till servicepoint eller utlämningsställe

 

Transportskador och felexpediering

Företag/juridisk person: Vid synlig skada på emballaget vid leveranstillfället måste detta anges till speditörens chaufför och på fraktsedel/handdator innan försändelsen kvitteras. För att reklamation mot transportbolaget ska kunna hanteras korrekt måste du ta en bild samt spara emballaget, adresslappen samt eventuell pall som kom med den fraktskadade försändelsen.

Om produkten har blivit skadad under transporten, dvs. dold skada, ska det anmälas omgående till vår kundservice på info@ergocomfort.se, dock senast inom 3 dagar efter mottagen försändelse. Vid anmälan behöver vi en bild på skadan både på emballage och produkt.

 

Privatperson / konsument: Om produkten är frakt skadad vid leverans tillfället, ber vi dig att anmäla det omgående till vår kundservice på info@ergocomfort.se. För att vi ska kunna reklamera skadan behöver vi anmälan inom 3 dagar. 

Om fraktskadan är synlig på det yttre emballaget är det viktigt att du anger det till chauffören och på fraktsedeln innan du kvitterar försändelsen. För att vår reklamation mot transportbolaget ska kunna hanteras korrekt måste du spara emballaget, adresslappen samt eventuell pall som kom med den fraktskadade försändelsen.

Force Majeure

ErgoComfort Sweden AB är inte ansvariga för skada eller försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, naturkatastrof, beslag, valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antingen försvårar ErgoComforts fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

 

Returrätt och återbetalning

Företag / juridisk person:

ErgoComfort kan i vissa fall godta retur av felfria produkter från företagskunder. Sådana returer ska dock alltid först godkännas av ErgoComfort Sweden AB via info@ergocomfort.se. Köparen bekostar returfrakt. Retur av felfritt gods krediteras aldrig med mer än 75% av produktens värde. Vid retur ska original emballage alternativt likvärdigt emballage användas. Om skador uppkommer p.g.a. dåligt emballerat gods kan kreditering ej ske. Tänk på att alltid ange ordernummer vid kontakt med oss.

Om du väljer att returnera varan måste den vara i oförändrat skick. Om varan är undersökt mer än vad som anses tillräckligt och/eller att varan är skadad har vi rätt att göra en värdeminskning på upp till 100 %. Alla eventuella tillbehör, instruktionsböcker, etc. måste finnas med i returen. Tänk på att emballera varan väl, då du bär ansvaret för returen till oss. Originalförpackningen är alltid det bästa skyddet.

Retur av specialprodukter och beställningsvaror godkännes ej.

Återbetalning

En återbetalning sker alltid via en kreditnota. Detta sker normalt inom 14 arbetsdagar från det att vi har fått varan och besiktigat den.

Privatperson / konsument:

Vid distanshandel har en konsument alltid 14 dagar på sig att ångra sitt köp enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. 

Ångerrätten innebär att konsumenten har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från den dag då Köparen tog emot produkten. Vid nyttjande av ångerrätten ska ärendet registreras innan produkten kan returneras. Ta kontakt med ErgoComfort, info@ergocomfort.se. 

Ångerrätten gäller ej måttbeställda produkter, inte heller andra specialframtagna produkter som inte ingår i vårt ordinarie sortiment.

Vid åberopande av ångerrätten bekostas returfrakten av konsumenten.

Återbetalning av det returnerade varuvärdet sker snarast och senast 14 dagar efter att den returnerade produkten har mottagits av ErgoComfort. Om produkten returneras i annat än nyskick kan återbetalningen reduceras med produktens minskade värde.  Varan ska vara komplett, vilket innebär att alla tillbehör, bruksanvisning, original förpackning m. m. ska finnas med i returen.

Garanti och reklamation

 

Garanti

ErgoComfort Sweden AB lämnar garanti på sina produkter i två år från leveransdatum, om inget annat särskilt anges.

Garantin gäller funktionsfel och tillverkningsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid normalt slitage eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende.

 

Reklamationer

Reklamationen ska rapporteras till info@ergocomfort.se inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet.

Vad som avses med fel regleras för Konsument i konsumentköplagen. För företag åtar sig ErgoComfort att genom utbyte eller reparation åtgärda eventuella fel som beror på bristfällighet i konstruktion, material eller tillverkning.

Om du önskar reklamera din produkt ber vid dig kontakta oss så snart som möjligt eller helst inom två veckor från det att du upptäcker felet på produkten. ErgoComfort undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. Om så är fallet kommer vi reparera den defekta produkten, ersätta den med en likadan eller likvärdig produkt eller häva köpet.

Vi står för de kostnader som uppkommer i samband med reparationen alternativt utbyte av produkt, såsom eventuell fraktkostnad.

Tvist

Om tvist uppstår ska parterna försöka lösa tvisten i godo. Om detta inte är möjligt ska tvisten avgöras av den tingsrätt vari ErgoComfort Sweden AB har sin hemvist (om inte Köparen i egenskap av konsument har rätt att driva tvisten i den domstol vari Köparen har sin hemvist enligt 10 kap 8a § Rättegångsbalken). Svensk lag ska tillämpas på villkoren.