Vi levererar till hela Sverige, fraktbeloppet debiteras fakturan till köparen. Vi hävdar oss rätten att välja transportmetod för varorna i din beställning och använda olika fraktmetoder beroende på varornas art, såsom volym, kvantitet, vikt, samt din leveransadress.

Om inte annat avtalats gäller INCOTERMS 2010, DAP (Leverans på plats / Levereras på angiven plats) mottagarens adress på gatunivå. Ansvaret för varan övergår till köparen när saken övertas av köparen i enlighet med avtalet. Om köparen inte tar över en vara som görs tillgänglig för honom eller henne enligt avtalet, bär köparen risken för förlust eller skada som inte beror på själva varans egenskaper.

Transport, installation eller annan hantering av varor på mottagarens adress ingår inte.

Leveransinformation

Köparen ansvarar i samband med och inför leveranstillfället för att:

• kontrollera om det finns särskilda restriktioner mot fordonstrafik eller andra hinder för framkomlighet vid leveransadressen och om så är fallet meddela i samband med beställning. Notera att detta kan medföra en extra kostnad.

Om leverans inte kan ske som planerat på grund av hinder hos kunden, kommer leveransen gå tillbaka till vår speditör och de kostnader som uppstår till exempel nytt utkörningstillfälle eller terminalkostnad, kommer att debiteras köparen.

• Vid större leveranser kan det behövas tillgång till truck alt. lastbrygga vid lossning, om detta saknas kontakta kundservice, så att vi kan säkerställa att godset går med bil som har bakgavellift.

• säkerställa att det finns en mottagare till produkterna när de anländer och vid behov av telefonavisering beställa det i samband med beställning. Notera att detta kan medföra en extra kostnad.

• leverans till konsumenter under 20 kg, levereras i första hand till servicepoint eller utlämningsställe